ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΩΝ

ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ