ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ημερίδα Πρόκρισης Grand Prix με τη μορφή κοινής Ημερίδας Αγωνιστικών και Προαγωνιστικών κατηγοριών σε 3 αγωνιστικές ενότητες, σε πισίνα 25μ.