ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ

Στον τομέα αυτό θα ανακοινώνονται οι επιδόσεις των αθλητών από τη  συμμετοχή τους στους αγώνες την τρέχουσα κολυμβητική περίοδο.