ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

  • ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

                                                                                                          Πηγή ΚΟΕ