Αίτηση μέλους

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ
1. Αίτηση εγγραφής μέλους
2. Βεβαίωση Παθολόγου ή Καρδιολόγου ή παιδιάτρου και Δερματολόγου με ισχύ 12 μηνών .
3. Φωτογραφία ταυτότητας (μια) εκτυπωμένη
4. Υπεύθυνη Δήλωση Υγείας από τον γονέα ή τον κηδεμόνα
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥ
1. Αίτηση εγγραφής μέλους
2. Βεβαίωση Παθολόγου ή Καρδιολόγου και Δερματολόγου με ισχύ 6 μηνών .
3. Φωτοτυπία Ταυτότητας
4. Υπεύθυνη Δήλωση Υγείας