ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Η υποστήριξη των γονέων θεωρείται απαραίτητη για την επιτυχία του προγράμματος μας!

Αναμένουμε από τους αθλητές και από τους γονείς τους να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που διοργανώνονται από το Σωματείο μας όπως γιορτές, φιλικές δραστηριότητες, φιλικές ημερίδες κ.λπ.

Το σωματείο, οι γονείς και οι αθλητές λειτουργούμε σαν μια οικογένεια με κοινά προβλήματα και η συμμετοχή σας, η ηθική σας υποστήριξη και πάσης φύσεως εθελοντική παροχή βοήθειας είναι πολύτιμη.

Οι γονείς θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να συνοδεύσουν το παιδί έγκαιρα και με συνέπεια στις προπονήσεις του. Είναι σημαντικό να δείχνετε ως γονέας την υποστήριξή σας, την αγάπη σας και την αναγνώρισή σας στο παιδί σας. Αυτό θα του δώσει την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να έχει μια καλή επίδοση στους αγώνες.

Επίσης θα πρέπει να φροντίζετε τη διατροφή του σε συνεννόηση με τους προπονητές του. Θυμηθείτε ότι βάζετε τώρα τα θεμέλια για μια υγιεινή ζωή του παιδιού σας στο μέλλον. Παρέχετε έγκαιρα και πρόθυμα στους προπονητές τις ιατρικές εξετάσεις του παιδιού, όταν σας το ζητήσουν.

Θα υπάρχουν περίοδοι για κάθε αθλητή, στις οποίες δεν θα βελτιώνεται καθόλου. Αυτό αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του αθλήματος και μπορεί να συμβεί στην περίπτωση που ένας αθλητής βρίσκεται στο στάδιο αλλαγής της τεχνικής του, όταν αυξάνεται ο προπονητικός φόρτος, ή όταν συμβαίνουν αλλαγές στο σώμα του. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συνεχίσετε σε αυτή την περίοδο να παρέχετε την υποστήριξή σας στο παιδί.

«Η θέληση να ξεπερνάω τον εαυτό μου με αλλάζει, με τονώνει, με κάνει να θέλω να πάω πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά».